asigurare rca

RCA: Cum se stabilește prima de asigurare?

Asigurătorii stabilesc primele de asigurare la polițele RCA în funcție de o serie de factori de risc. Îți prezentăm factorii principali și efectele asupra tarifelor.
RCA: Cum se stabilește prima de asigurare?
Actualizat la1 aprilie 2024 | Autor:Marius Șerban

Tarifele sunt plafonate până în iunie 2024

Modul de stabilire al tarifelor la asigurările RCA a fost restricționat începând cu luna martie 2023, prin impunerea unor tarife maxime. Asigurătorii au fost împiedicați să stabilească tarife la asigurarea RCA peste nivelurile practicate în data 28 februarie 2023.

Inițial, măsura a fost aplicată pentru 6 luni, dar ulterior s-a prelungit până la finalul anului. În 2024, decizia de plafonare a fost prelungită inițial pentru 3 luni, iar apoi extinsă la sfârșitul lunii iunie 2024, prin HG nr. 262/2024.

Legislația permite asigurătorilor să îți poată majora tarifele cu 6,8% în 2024. Prin urmare, ne putem aștepta la o ușoară scumpire a asigurărilor RCA.

Plafonarea tarifelor a fost necesară ca urmare a șirului de falimente, ultimul fiind cel al Euroins. Pentru a putea plăti despăgubirile pentru asigurările emise de societățile în faliment, ceilați asigurători au fost obligați să achite contribuții tot mai mari la Fondul de Garantare al Asiguraților. 

Societățile de asigurare au transferat aceste costuri în primele de asigurare, astfel că asigurații sunt cei care suportă în cele din urmă costul curățeniei din sectorul asigurărilor. 

Care sunt factorii care influențează prima RCA?

Societățile de asigurare stabilesc tarifele la asigurările RCA în funcție de diverși factori de risc, care influențează valoarea daunelor. În acest sens, ei analizează periodic datele cu privire la daunele plătite, pentru a identifica șoferii cu probabilitate crescută de a genera daune.

Principalii factori care pot influența prima de asigurare sunt următorii:

  • Aria geografică a asiguratului: asigurătorii compara incidența daunei pe județe și localități și identifică zonele unde se produc frecvent accidente. Din acest motiv, prețurile asigurărilor RCA diferă între județe sau între localitațile din mediul urban și cele din mediul rural. De regulă, algomerările urbane favorizează accidentele și prin urmare, asigurații plătesc prime de asigurare mai mari
  • Vârsta asiguratului este un factor extrem de sensibil și poate duce la diferențe foarte mari între tarife. Persoanele de până în 30 ani sunt defavorizate, fiind asociate cu un risc mai ridicat de producere a unei daune, motiv pentru plătesc prime mult mai mari. În schimb, persoanele cu vârsta între 40-50 ani sunt considerate mai prudente și beneficiază de tarife mai mici la RCA.
  • Caracteristicile autovehiculului – precum capacitatea cilindrică sau puterea motorului – au o influență semnificativă asupra tarifelor. În general, mașinele cu motoare puternice sunt considerante mai riscante și sunt asigurate la tarife mai mari. 

În baza factorilor de risc, asigurătorii stabilesc o așa-numită prima pură de asigurare. Tariful de bază este calculat adaugând cheltuielile administrative (inclusiv cota de participare la Fondul de Garantare al Asiguraților) și marja de profit.

Tarif de bază = Primă pură de asigurare + Cheltuieli administrative + Marjă profit

Prima finală se stabilește aplicând coeficientul bonus-malus al asiguratului la tariful de baza.

Nu uita să verifici tariful de referință înainte de încheierea unui asigurări RCA, pentru a putea cumpăra un RCA mai ieftin, dacă te încadrezi în categoria asiguraților cu risc ridicat.

Comparator
Credite nevoi personale
  • Compari rapid toate ofertele
  • Alegi cel mai bun credit
  • Verifici gratuit eligibilitatea

Calculatoare

Calculează tariful maxim la reînnoirea asigurării RCA
Simulator pentru sistemul bonus-malus și informații despre modul de funcționare

Recenzii

Descrie experiența avută în utilizarea unui produs financiar.

Ghiduri

Alege un subiect pentru a descoperi mai multe sfaturi utile

Nu am găsit niciun articol pe acest subiect.