Impozit Vânzare Imobil

Calculează impozitul pe venit datorat în 2024 la vânzarea unui imobil, a unei locuințe sau a unei proprietăți imobiliare.

Cum funcționează calculatorul?

Calculatorul determină impozitul pe veniturile obținute din transferul proprietaților imobiliare, conform cotelor de impozitare stabilite prin Codul Fiscal. În cazul preturilor exprimate în valută, calculatorul convertește prețul în lei, utilizând cel mai recent curs BNR.

În ce situații nu se plătește impozit pe venit?

Nu se datorează impozit pe venit la transferul proprietăților imobiliare în următoarele cazuri:

  • când vânzarea are loc în condițiile prevăzute de Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, dar numai pentru o singură operațiune de dare în plată
  • când bunul imobiliar este redobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate, în baza unor legi specifice
  • când bunul este dobândit sub formă de donație între rude și afini până la gradul III (inclusiv), precum și între soți
  • la transmiterea drepturilor de proprietate sub titlu de moștenire dacă succesiunea este finalizată în termen de 2 ani de la data decesului. După această perioadă, se aplică un impozit de 1% din valoarea proprietății imobiliare.

Depozite la termen

Alte Calculatoare

Convertește o sumă dintr-o valută în alta
Calculează suma acumulată cu un depozit la termen
Calculează suma acumulată prin contul de economii pentru copii, cu primă de stat
Suma acumulată prin depuneri lunare pe o anumită perioadă
Planificatorul te ajută să estimezi cum poți acumula mai repede suma dorită