depozite

Ghid: Garantarea depozitelor bancare

Depozitele constituite bănci sunt garantate prin lege în limita unui plafon, în caz de faliment. Finradar îți arată cum funcționează schema de garantare a depozitelor și cum se plătesc compensațiile.
Ghid: Garantarea depozitelor bancare
Data publicării21 aprilie 2023 | Autor:Finradar

Un avantaj specific depozitelor bancare este că sumele depuse sunt garantate, dacă banca dă faliment. Acest lucru face ca economisirea la bancă sa fie foarte atractivă comparativ cu alternativa unor investiții în fonduri mutuale, fonduri de pensii sau investiții la bursă, unde poți suporta pierderi.

Alături de plasamentele în titluri de stat, depozitele bancare reprezintă una dintre cele mai sigure metode de economisire.

Cine garantează depozitele bancare?

Sumele depuse la bănci sunt garantate de o instituție specializată în acest scop, denumit schemă de garantare, care funcționează în baza unor reguli stabilite la nivelul UE. 

În România, această instituție este reprezentată de Fondul de Garantare al Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). Ea garantează depozitele constituite la toate băncile înregistrate în România ca persoane juridice. 

Majoritatea băncilor care activează în România sunt de acest tip, însă sunt și bănci care activează pe piața locală prin intermediul pașaportului european, fiind înregistrate într-un alt stat membru al UE. Cea mai cunoscută bancă străină care activează la noi prin intermediul unui sucursale este ING Bank. 

În cazul băncilor străine, depozitele bancare sunt garantate de schema de garantare din țara de origine. Prin urmare, în cazul ING Bank, depozitele sunt protejate de fondul de garantare din Regatul Țărilor de Jos (Banca Centrală a Olandei).

Cum garantarea depozitelor este reglementată la nivel european, deponenții beneficiază de un standard de protecție minim, impus prin directivele europene, indiferent de țara de origine a băncii.

Care este plafonul de garantare?

Suma maximă garantată este de 100.000 euro per deponent, în România. Plafonul se aplică pentru sumele deținute de un deponent la o bancă. 

Împărțind banii în depozite la mai multe bănci, îți poți pune la adăpost sume mult mai mari decât plafonul de garantare. 

De exemplu, dacă faci depozite de 100.000 euro la 10 bănci, poți beneficia de garanții chiar și pentru economii în valoare de 1 milion de euro.

Plafonul de 100.000 euro este impus ca prag minim de garantare la nivelul întregii UE. 

Plafonul de garantare se poate suplimenta cu încă 100.000 euro pentru:
•    Sume încasate din vânzărea locuinței
•    Sume obținute în urma unor evenimente precum căsătoria sau divorțul, indemnizații de pensionare, disponibilizare, invaliditate, deces
•    Indemnizații de asigurare sau compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau condamnări pe nedrept.

Plafonul suplimentar de 100.000 euro este valabil doar în urmatoarele 12 luni de la data obținerii sumelor respective.

Ce înseamnă depozit garantat?

În categoria depozitelor garantate, intră toate sumele depuse la bancă de catre o persoană fizică sau juridică, indiferent de produsul de economisire utilizat: depozit la termen, cont de economii, cont curent sau cont de card.

Sunt garantate inclusiv depozitele negociate, dobânzile datorate și sumele aflate în tranzit, derivând din operațiuni bancare curente.

Cum se plătesc compensațiile?

Plata compensațiilor este efectuată de către Fondul de Garantare în maxim 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Prin depozit indisponibil se înțelege suma de bani scadentă, dar care nu poate fi plătită posesorului deoarece instituția de credit se află în dificultate financiară.

Fondul de Garantare din România plătește compensațiile în lei, indiferent de moneda de constituire a depozitului. În cazul depozitelor în valută, conversia se va face în lei la cursul BNR din ziua falimentului.

Compensațiile vor putea fi încasate în numerar sau prin virament bancar (în contul indicat de deponent).

Dreptul la compensație se păstrează timp de 5 ani, de la data începerii plăților. Dacă procedura falimentului se întinde pe o perioadă mai lungă de 5 ani, dreptul la compensație se menține până la închiderea falimentului.

Pentru a intra în posesia compensației, deponenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate la banca mandatată pentru plata compensațiilor.

În cazul depozitelor garantate în străinătate, Fondul de Garantare va acționa ca mandatar și va plăti compensațiile în numele schemei de garantare din țara de origine a băncii (după ce va primi fondurile alocate pentru plata acestor sume).

Cum se calculează valoarea compensației?

Valoarea compensației nu va depași plafonul de garantare per deponent. În cazul în care ai depus la o bancă 150.000 euro, iar această dă faliment, vei primi o compensație de numai 100.000 euro de la Fondul de Garantare. Pentru diferența rămasă, deponentul trebuie să se înscrie la masa credală, conform legii privind insolvența.

Daca ai depus o sumă mai mică - de exemplu, 50.000 euro  - vei primi înapoi întreaga suma de la Fondul de Garantare.

În cazul în care aveai atât credite, cât și depozite la banca falimentară, atunci Fondul de Garantare va reține ratele scadente și neplătite din valoarea depozitelor (în limita plafonului de 100.000 euro).

Depozite la termen

Comparator
Depozite bancare
  • Compari rapid toate ofertele
  • Alegi cel mai bun depozit
  • Obții câștiguri mai mari

Calculatoare

Calculează suma acumulată cu un depozit la termen
Calculează suma acumulată prin contul de economii pentru copii, cu primă de stat
Suma acumulată prin depuneri lunare pe o anumită perioadă
Planificatorul te ajută să estimezi cum poți acumula mai repede suma dorită

Recenzii

Descrie experiența avută în utilizarea unui produs financiar.

Ghiduri

Alege un subiect pentru a descoperi mai multe sfaturi utile

Nu am găsit niciun articol pe acest subiect.