pensii private obligatorii

Cât este contribuția la Pilonul II de pensii?

Contribuția la Pilonul II de pensii este în prezent de 4,75% din venitul brut. Sumele sunt virate lunar către fondurile de pensii private obligatorii, prin intermediul casei de pensii.
Cât este contribuția la Pilonul II de pensii?
Actualizat la3 ianuarie 2024 | Autor:Finradar

Pentru persoanele care participă la Pilonul II, contribuția pentru asigurări sociale (CAS) se împarte între cotizația la pensia de stat și contribuția la fondul de pensie privată obligatorie.

Care este cota de contribuție?

În prezent, cota de CAS este 25%, din care:
-     Cota de contribuție pentru pensia privată obligatorie este de 4,75%, 
-    Cotizația pentru pensia de stat este 20,25%.

Procentele se aplică la venitul impozabil:

Venit impozabil = Venit brut – Deduceri neimpozabile

În categoria deducerilor fiscale, se regăsesc tichetele de masă, primele de asigurare pentru sănătate, contribuțiile către fondurile de pensii facultative, etc. (în limitele prevăzute de Codul Fiscal).

De exemplu, la un venit impozabil de 5.000 lei, se rețin contribuții sociale de 1.250 lei ( 5.000 x 25%). Din această sumă, contribuția la Pilonul II este de 237,5 lei ( 5.000 x 4,75%).

Contribuțiile sociale sunt virate de către angajatori la bugetul asigurarilor sociale, după care Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) redistribuie sumele către fondurile de pensii, în contul fiecărui participant.

Excepții de la plata contribuțiilor către Pilonul II

Angajații din anumite sectoare economice (sectorul agricol, cel al construcțiilor și sectorul IT) sunt scutiți de la plata contribuțiilor către Pilonul II până în decembrie 2028, în limita unui venit brut lunar de 10.000 lei.

Acești angajați beneficiază implicit de o cotă redusă pentru CAS (diminuată cu cota de contribuție pentru Pilonul II).

Ei pot opta pentru a contribui la Pilonul II, prin depunerea unei cereri scrise către angajator, care le va reține în acest caz și contribuția aferentă la Pilonul II.

Sumele ce depășesc plafonul de 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale. 

Contribuția la Pilonul II se poate modifica în timp

Cota de contribuție la Pilonul II se poate modifica în timp, ca urmare a schimbării legislației. Din 2024, cota de contribuție a urcat la 4,75%.

În 2008, când s-a introdus Pilonul II, cota de contribuție era de 2% din venit și urma să se majoreze anual cu 0,5 puncte procentuale, până la nivelul de 6% din salariu.

În realitate, calendarul de majorare nu a fost respectat, nivelul contribuțiilor fiind înghețat în anumiți ani. Cota de contribuție a crescut până la 5,1% în 2016.

În 2018, cota s-a redus la 3,75%, nivel la care a rămas până în prezent. Reducerea cotei în 2018 a avut loc în contextul reașezării modului de calcul a contribuțiilor la asigurări sociale. Până la acea dată, atât angajatorul cât și salariatul plăteau contribuții de asigurări sociale.

Din 2018, întreaga povară a CAS a fost mutată la salariat, iar angajatorii au devenit scutiți de plata CAS.  În schimb, ei au fost obligați să majoreze salariul brut astfel încăt modificările fiscale să nu afecteze venitul net al salariaților. 

Implicit, a avut loc o majorare a bazei de impozitare pentru CAS (deoarece salariul brut a crescut) și deși cota de contribuție către Pilonul II s-a diminuat, valoarea nominală a contribuțiilor a fost doar marginal afectată.

Evoluția cotei de contribuție la Pilonul II

An Luna Cota contribuție
2024 Ianuarie 4,75%
2018 Ianuarie 3,75%
2017 Ianuarie 5,1%
2015 Ianuarie 5%
2014 Ianuarie 4,5%
2013 Februarie 4%
2012 Ianuarie 3,5%
2011 Ianuarie 3%
2010 Ianuarie 2,5%
2009 Februarie 2%
2009 Ianuarie 2,5%
2008 Martie 2%
Comparator
Pensii private
  • Compari toate fondurile de pensii
  • Analizezi randamentele pe diverse perioade
  • Alegi fondul cel mai performant

Calculatoare

Estimează pensia privată de care vei beneficia prin aderarea la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II)
Estimează pensia facultativă pe care o poți obține în functie de contribuțiile plătite la fond
Calculează cu cât trebuie să contribui la un fond de pensii facultative ca să obții pensia dorită
Calculează venitul net obținut din pensia privată și află cum poți plăti cele mai mici impozite

Recenzii

Descrie experiența avută în utilizarea unui produs financiar.

Ghiduri

Alege un subiect pentru a descoperi mai multe sfaturi utile

Nu am găsit niciun articol pe acest subiect.