pensii private obligatorii

Ce garanții oferă Pilonul II de pensii?

Pilonul II de pensii dispune de o serie de garanții care acoperă obligațiile administratorului, însă nu există protecție împotriva pierderilor din investiții.
Ce garanții oferă Pilonul II de pensii?
Data publicării22 septembrie 2023 | Autor:Finradar

Sistemul de pensii private obligatorii – Pilonul II – face parte din sectorul financiar, activitatea fondurilor fiind strict reglementată și monitorizată de o autoritatea de supraveghere, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Prevederile legale impun administratorilor de fonduri diverse cerințe, prin care sunt limitate riscurile operaționale, cum ar fi frauda sau conflictul de interese.

În plus, există o plasă de siguranță oferită de Fondul de Garantare a Drepturilor în Sistemul de Pensii Private. Rolul acestui fond este să compenseze pierderile participanților în cazul în care administratorul nu-și poate îndeplini obligațiile legale. 

Prin urmare, dacă prin participarea la un fond de pensii ți se cuvine o anumită sumă de bani și administratorul, dintr-un motiv sau altul, nu poate onora obligația asumată, fondul de garantare te va despăgubi.

Garanția contribuțiilor este anulată de inflație

Principalul risc la care ești expus prin aderarea la un fond de pensie privată este cel de risc investițional. În cazul în care fondul înregistrează pierderi din investiții, acestea vor fi suportate de participanți.

Pilonul II oferă participanților anumite garanții și în această zonă, dar nu te ajută în realitate prea mult.

Una dintre ele este garanția contribuțiilor: participantul nu poate retrage la pensie o suma mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite (din care se scad comisioanele de administrare). Cu alte cuvinte, dacă lucrurile merg prost, vei primi cel puțin sumele pe care le-ai virat la fond. 

Această garanție este în realitate extrem de puțin utilă, deoarece garanția nu ține cont de inflație.
Participanții contribuie la fond o perioadă foarte lungă, de până la 40 de ani. Dacă luăm în calcul rata inflației, suma garantată devine derizorie.

De exemplu, la o rată medie a inflației de 5% pe an, banii se depreciază cu aproape 40% în 10 ani și cu peste 60% după 20 ani. Așa cum se observă, acestă garanție nu te ajută mai deloc pe termen lung.

Garanția randamentelor minime

O altă garanție existentă este cea a randamentelor minime. În cazul în care un fond înregistează un randament sub un anumit prag atunci administratorul trebuie să acopere diferența din fondurile proprii, pentru a aduce randamentul fondului la nivelul pragului minim.

Rata minimă de rentabilitate este calculată ca o medie ponderată ce ține cont de rentabilitatea medie a pieței (pe ansamblu și pe segmente de risc) din care se scade un factor de corecție, în funcție de gradul de risc la fondului (între 3-5 puncte procentuale).

Să luăm un exemplu simplificat: dacă randamentul mediu al fondurilor este de  5% (atât la nivelul pieței cât și pe grupe de risc), atunci randamentul minim este:
-    0% pentru fondurile cu risc ridicat
-    1% pentru fondurile cu risc mediu
-    2% pentru fondurile cu risc scăzut

Pe de altă parte, daca randamentul mediu al pieței este de -5%, atunci randamentul minim va fi cuprins între -8% și -10%.

Așa cum se observă, randamentul minim nu te protejează împotriva pierderilor, ci doar te asigură că fondul tău nu se va abate prea mult de la media pieței. Principalul efect al acestei garanții este formarea unui efect de trumă la nivel investițional. Administratorii îți copiază strategiile de investiții pentru a se asigura ca țin pasul cu piața.

Cum ne protejăm împotriva pierderilor din investiții?

Sistemul de pensii private de la noi este unul cu contribuții definite, dar cu beneficii incerte. Riscul investițional este transferat către participanți. Este responsabilitatea lor să se asigure că banii lor sunt investiți eficient. 

Singurul mod în care poți limita riscul investițional este prin monitorizarea periodică a performanțelor fondului de pensie. Și, dacă nu ești mulțumit de randamentele generate de fond, ai opțiunea să te transferi la un alt fond.

Un punct de pornire în monitorizarea fondurilor îl reprezintă comparatorul de pensii private, unde poți verifica performanțele fondului tău și le poți compara cu randamentele celorlalte fonduri.

De asemenea, este indicat să urmărești rapoartele periodice pe care administratorul tău este obligat să le afișeze pe website, din motive de transparență (rapoartele anuale și semestriale de activitate și lista detaliată a investițiilor fondului pentru fiecare trimestru).

Comparator
Pensii private
  • Compari toate fondurile de pensii
  • Analizezi randamentele pe diverse perioade
  • Alegi fondul cel mai performant

Calculatoare

Estimează pensia privată de care vei beneficia prin aderarea la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II)
Estimează pensia facultativă pe care o poți obține în functie de contribuțiile plătite la fond
Calculează cu cât trebuie să contribui la un fond de pensii facultative ca să obții pensia dorită
Calculează venitul net obținut din pensia privată și află cum poți plăti cele mai mici impozite

Recenzii

Descrie experiența avută în utilizarea unui produs financiar.

Ghiduri

Alege un subiect pentru a descoperi mai multe sfaturi utile

Nu am găsit niciun articol pe acest subiect.