pensii private

Cum aleg un fond de pensie privată?

Alegerea fondului de pensie privată este o decizie importantă, deoarece va influența în cele din urma nivelul pensiei de care vei beneficia. Finradar îți arată cele mai importante aspecte de care trebuie ținut cont în alegere.
Cum aleg un fond de pensie privată?
Data publicării26 martie 2023 | Autor:Finradar

Obiectivul principal pentru care aderăm la un fond de pensie privată este să acumulăm o sumă cât mai mare de bani în vederea pensionării. De aceea, decizia de selecție trebuie să se concentreze pe aspectele care contribuie cel mai mult la atingerea acestui obiectiv.

Comisioanele, gradul de risc al fondului și randamentele sunt factorii care influențează cel mai mult suma acumulată la fondul de pensie.

Comisioanele cântăresc deseori cel mai mult

Un aspect cheie ce trebuie avut în vedere îl reprezintă comisioanele practicate de fondul de pensii. În practică, s-a observat că fondurile cu comisioane mici au tendința să genereze performanțe mai bune. 

Explicația este simplă: este dificil ca un administrator să identifice an de an cele mai rentabile plasamente. Pe de altă parte, comisioanele erodeaza în fiecare an averea participanților (indiferent dacă randamentul a fost pozitiv sau negativ) și pot șterge orice urmă de câștig daca au valori ridicate.

Din această perspectivă, un fond cu comisioane mici va conserva mai bine capitalul participanților pe termen lung.

În cazul fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II), situația este simplă. Comisioanele care pot fi practicate de administratori sunt plafonate prin lege, la un nivel foarte mic, astfel ca toate fondurile au aceleași comisioane. Prin urmare, alegerea este mai simplă în acest caz.

La fondurile de pensii facultative (Pilonul III), comisioanele diferă de la un fond la altul, iar nivelul lor este mult mai înalt decât la Pilonul II.

Cu ajutorul Finradar, comparația costurilor a devenit mult mai ușoară, deoarece calculăm un indicator agregat denumit rata costurilor, în sectiunea de Comparații Pensii Private

Cu cât un fond are o rată a costurilor mai mică, cu atât fondul este mai atractiv pentru consumatori. Acest indicator îl calculăm doar pentru fondurile de pensii facultative, deoarece doar în acest caz apar diferențe notabile la nivelul costurilor. 

Cum alegem gradul de risc?

Un alt criteriu important în alegerea fondului este gradul de risc. Exisă trei categorii pentru gradul de risc: scăzut, mediu și ridicat.

Un fond de pensie cu grad de risc ridicat are un potențial de câștig mai mare decat unul cu risc scazut. În același timp, se aplică și reversul medaliei, iar pierderile pot fi pe măsura riscului asumat.

De cele mai multe ori, pierderile apar nu pentru că fondurile investesc în companii care dau faliment, ci pentru că investiția este lichidată într-un moment nepotrivit. De exemplu, daca un plasament în acțiuni listate la bursă este lichidat în plină criză financiară, prețul de vânzare va fi scazut, iar investiția se poate finaliza cu pierdere. De regulă, însă, după ce economia reintră într-un nou ciclu de creștere, prețul actiunilor își revine și investiția poate fi lichidată în câștig.

Altfel spus, perioada de investitție trebuie corelata cu gradul de risc asumat. Atunci când începem sa contribuim la un fond de pensii, este recomandat să alegem un fond de pensii cu un risc cât mai ridicat. Vom avea nevoie de banii respectivi abia peste 30-40 ani, astfel că vrem să-i fructificăm cât mai bine și ne putem asuma riscuri mai mari. Este chiar o greșeală să alegi un fond cu risc scazut în acest moment.

Pe măsură ce ne apropiem de vârsta de pensionare, reducem gradual nivel de risc asumat și ne transferăm la un fond de risc mediu si apoi  - neapărat în ultimii ani înaintea pensionării - la un fond cu grad de risc scăzut. 
În apropierea pensionării, ne interesează cel mai mult conservarea capitalului acumulat, deoarece în cazul unei conjuncturi economice adverse, nu vom mai avea timp să recuperăm pierderile investiționale care pot surveni.

Cum analizăm randamentul fondurilor?

În comparația fondurilor, trebuie ținut cont și de randamentele din perioada anterioară. Acest indicator trebuie privit mai degrabă ca criteriu de excludere, decât unul după care să ne influențeze alegerea. Ce înseamnă acest lucru?

Un randament ridicat obținut în anii anteriori nu reprezintă o garanție pentru performanțele viitoare. Totodată, daca un fond afișează performanțe sub media pieței în mod constant, acest lucru denotă o politică slabă de investiții. Ar fi de preferat să eviți un astfel de fond și să-l excluzi de pe listă atunci când decizi să te înscrii la un fond sau te gândești ca este momentul să te transferi, dacă banii tăi sunt plasați într-un astfel de fond.

Randamentul trebuie comparat pe perioade mai lungi de timp (minim 2 ani), deoarece unele plasamente  - cum ar fi cele în acțiuni - sunt puternic influențate de conjunctura economică și pe termen scurt pot înregistra pierderi temporare.

Totodată, randamentul trebuie analizat ținând cont de gradul de risc al fondului. Astfel, randamentul unui fond cu grad de risc scăzut nu ar trebui comparat cu cel al unui fond cu grad de risc ridicat și invers.

Poți compara randamentele fondurilor de pensii pe diverse perioade, în secțiunea de Comparații Pensii Private.

Comparator
Pensii private
  • Compari toate fondurile de pensii
  • Analizezi randamentele pe diverse perioade
  • Alegi fondul cel mai performant

Calculatoare

Estimează pensia privată de care vei beneficia prin aderarea la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II)
Estimează pensia facultativă pe care o poți obține în functie de contribuțiile plătite la fond
Calculează cu cât trebuie să contribui la un fond de pensii facultative ca să obții pensia dorită
Calculează venitul net obținut din pensia privată și află cum poți plăti cele mai mici impozite

Recenzii

Descrie experiența avută în utilizarea unui produs financiar.

Ghiduri

Alege un subiect pentru a descoperi mai multe sfaturi utile

Nu am găsit niciun articol pe acest subiect.