pensii private

Cum se plătește pensia privată?

Plata pensiei private (Pilon II și III) se face sub forma unei tranșe unice sau eșalonat pe o perioadă de 5 ani. Nu este încă reglementată plata pensiilor pe toată durata vieții, ca la pensia de stat.
Cum se plătește pensia privată?
Data publicării2 iulie 2023 | Autor:Finradar

Sistemul de pensii private nu este încă complet funcțional. Legislația privind sistemul de plată a pensiilor private nu există încă, deși trebuia să apară încă din 2009. În lipsa acestei legi, fondurile de pensii funcționează în realitate similar ca fondurile mutuale. Nu plătesc pensii viagere, ci achita suma acumulată pe parcursul perioadei de contribuție.

Plata pensiei private obligatorii (Pilon II)

Plata pensiei private obligatorii se poate face doar în momentul îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensia publică pentru limită de vârstă sau pentru pensia de invaliditate.

Dacă decesul participantului se produce înainte de a beneficia de pensia privată, activul personal se transferă către moștenitori.

Pentru moștenitorii care participa la Pilonul II, sumele se vor vira la fondurile unde aceștia sunt participanți. Ei vor avea acces la bani, abia când ies la pensie. Moștenitorii care nu contribuie la Pilonul II, vor putea încasa banii într-un cont bancar.

Plata pensiei facultative (Pilon III)

Condițiile de plată pentru pensia facultativă sunt puțin mai relaxate și banii se pot încasa în următoarele situații:
-    La împlinirea vârstei de 60 ani, chiar dacă nu îndeplinești condițiile pensiei de stat pentru limită de vârstă
-    În cazul în care beneficiezi de o pensie de invaliditate, poți încasa pensia facultativă mai devreme de împlinirea vârstei de 60 ani
-    În cazul decesului participantului, plata sumei acumulate la fond se va face către moștenitori.

Cum se poate încasa pensia privată?

Pensia privata - fie că este pensie privată obligatorie (Pilon II) sau pensie facultativă (Pilon III) - se poate încasa în 2 moduri:
-    O plată unică egală cu valoarea activului personal net al participantului
-    Plata în tranșe lunare egale a activului personal acumulat,  pe o perioadă de maxim 5 ani. Tranșele trebuie să aibă o valoare minimă de 500 lei pe lună, cu excepția ultimei tranșe din care se vor deduce comisioanele suportate de administrator pentru efectuarea plăților.

Plata se face în baza unei cereri scrise, unde se va preciza numărul tranșelor și contul IBAN unde trebuie virați banii.

Plata unică are avantajul ca primești imediat toată suma acumulată la fondul de pensie. Dezavantajul este că aceasta pensie va fi impozitată integral în luna în care se face plata, astfel că vei plăți un impozit mai mare.

Pensia în tranșe lunare va fi impozitată gradual, pe măsură ce se achită, și vei putea beneficia lunar de deducerea fiscală acordată la impozitarea veniturilor din pensii. În acest mod, vei plăti taxe mai mici. Pe de altă parte, există riscul ca inflația să îți deprecieze suma acumulată, dacă alegi plata pensiei pe perioada maximă de 5 ani. 

În cazul în care inflația este ridicată, plata în tranșe nu este avantajoasă. Aceasta devine atractivă doar atunci când rata inflației este stabilă și se situează la un nivel scăzut (maxim 2% pe an).

Când vom putea încasa pensii private viagere?

Scopul sistemul de pensii private este să ofere o alternativă si o soluție complementară la pensia publică. Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesar să putem beneficia de pensie privată viageră, pe care să o încasăm concomitent cu pensia publică.

Acest lucru va fi posibil după introducerea sistemul pe plată a pensiilor private, care va permite apariția unor furnizori de pensii private. Cu activul personal acumulat la fondul de pensie, vom putea cumpăra o pensie privată lunară de la acești furnizori, care să fie achitată pe toată durata de viață.

Comparator
Pensii private
  • Compari toate fondurile de pensii
  • Analizezi randamentele pe diverse perioade
  • Alegi fondul cel mai performant

Calculatoare

Estimează pensia privată de care vei beneficia prin aderarea la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II)
Estimează pensia facultativă pe care o poți obține în functie de contribuțiile plătite la fond
Calculează cu cât trebuie să contribui la un fond de pensii facultative ca să obții pensia dorită
Calculează venitul net obținut din pensia privată și află cum poți plăti cele mai mici impozite

Recenzii

Descrie experiența avută în utilizarea unui produs financiar.

Ghiduri

Alege un subiect pentru a descoperi mai multe sfaturi utile

Nu am găsit niciun articol pe acest subiect.